DUURZAME OPLOSSINGEN

Kiest u voor duurzaam? Bij TreNoMat stellen we circulair produceren centraal

Als bedrijfsleven nemen u en wij onze verantwoordelijkheid voor het leven op aarde serieus. Ons handelen stemmen we zo goed mogelijk af op een minimale belasting van het milieu en klimaat. Daarom hechten we bij TreNoMat maximale waarde aan de circulariteit van onze materialen.
Duurzaam en verantwoord omgaan met grondstoffen is een leerproces, dat permanent in ontwikkeling is. Ook bij ons. We hebben al grote stappen gezet en blijven scherp op verbeterkansen. In nauwe samenwerking met onze leveranciers kijken we hoe we toegepaste materialen op een verantwoorde manier kunnen hergebruiken. Hierin is al veel bereikt. De meeste materialen die we toepassen bij de productie van onze elektrisch optrekbare TreNoMat scheidingswanden zijn circulair.

Substantiële verbetering in duurzaam en circulair produceren

Voor onze elektrisch optrekbare scheidingswanden houden we aan de voorkant al rekening met het milieu. Naast PVC-bevattende materialen passen we steeds meer uitstootvriendelijke, PVC-vrije materialen toe. Deze zijn eenvoudiger recyclebaar, wat resulteert in een substantiële verbetering op het gebied van duurzaam en circulair produceren.

PVC is vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit een relatief uitdagend materiaal. Omdat we in veel gevallen niet onder het gebruik van PVC uitkomen, hebben we gezocht naar een methode om het materiaal toch circulair te maken. Daar zijn we in geslaagd en inmiddels hebben we een effectief recyclingproces ontwikkeld.

KU Leuven scheidingswanden

Alle ogen zijn gericht op hergebruik

Het winnen van grondstoffen kost veel energie, gaat gepaard met een hoge belasting van het milieu, en leidt uiteindelijk tot uitputting van onze natuurlijk bronnen. Ook het verwerken van afval kost veel energie en vormt een serieuze belasting voor onze leefomgeving. Veel producten zijn aan het einde van hun levenscyclus onbruikbaar in hun oorspronkelijke functie. Echter, de vaak kostbare grondstoffen zijn vaak nog te gebruiken voor nieuwe producten.

Als producent en leverancier van een breed scala van scheidingswanden nemen wij onze verantwoordelijkheid door in onze productieprocessen rekening te houden met de materiaalkeuze. Bij TreNoMat/De Graaf en van Stijn BV zien we er op toe dat er zo min mogelijk materialen en grondstoffen verloren gaan. Samen met onze partners kijken we naar mogelijkheden om toegepaste materialen opnieuw te gebruiken.

Recycling PVC-vrije materialen

TreNoMat wandmateriaal bestaat uit een multifilament polyester weefsel (1650 Dtex). Aan beide zijden brengen we een kunststof coating aan, van PVC of PVC-vrij. De zichtzijde voorzien we van een esthetisch aantrekkelijke oppervlaktestructuur. Om het materiaal opnieuw te kunnen inzetten, moet het polyester weefsel worden gescheiden van de twee kunststof lagen. Voor PVC-vrij materiaal is dat proces vrij eenvoudig. De PVC-vrije kunststof en het polyester smelten bij ongeveer dezelfde temperatuur. Door het materiaal te verhitten, kunnen we de stoffen gemakkelijk samenvoegen tot één nieuw materiaal. Dit regranulaat (korrels van gerecycled materiaal) is direct inzetbaar voor de productie van nieuw materiaal.

Recycling PVC-houdende materialen

Deze methode is niet toepasbaar voor materialen die PVC bevatten. De temperatuur voor versmelting is voor PVC veel lager dan voor polyester. Daarom moet PVC eerst van het polyester worden gescheiden. Voor het scheidingsproces hebben we goed gekeken naar de specifieke opbouw van polyester dat bestaat uit garens. Die bestaan op hun beurt uit circa tweehonderd losse vezels. De diameter van deze vezels is microscopisch klein en elke afzonderlijke vezel heeft zeer weinig massa. Daar maken we tijdens het scheidingsproces dankbaar gebruik van. Het materiaal wordt in drie stappen uiterst fijn vermalen. Het relatief zware PVC-maalgoed valt door een steeds kleiner wordende microzeef en wordt naar de volgende maal-rotor geleid. Het massa-arme polyester gaat tijdens dit proces zweven, waardoor de deeltjes kunnen worden afgezogen en gefilterd. Na drie vermalingen is 95% van het polyester verwijderd. De resterende 5% is een toegestane tolerantie voor nieuw materiaal. Daardoor is het PVC-micro-maalgoed direct weer inzetbaar.

akoestische tussenwand badminton

Trots op innovatieve recyclingtechniek

Bij TreNoMat zijn we trots dat we – samen met onze grondstoffenleveranciers – aan de wieg hebben gestaan van deze innovatieve recyclingtechniek. We hebben belangrijke stappen gezet en blijven belangrijke stappen zetten. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu en klimaat. Minstens zo belangrijk is dat we u producten leveren die voldoen aan de principes van duurzaam en circulair produceren.

Lorem ipsum

“Wij staan voor persoonlijk advies”

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.