Product

Ruimteakoestiek in sport
accommodaties – uitdagingen en oplossingen

Als kinderen sporten of deelnemen aan de gymles produceren ze veel geluid. Denk aan stuiterende ballen, aanmoedigingen en instructies, maar ook aan uitingen van plezier of sportieve teleurstelling. Rumoer hoort bij sportaccommodaties als bewegen bij een gezonde levensstijl. Gelukkig laat de beleving van de ruimteakoestiek met de juiste voorzieningen zich echter wel op een positieve manier beïnvloeden.

Ruimteakoestiek oplossingen

Sport en geluid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geluid mag echter niet hinderlijk zijn of een goede communicatie in de weg staan. Instructies moeten voor iedereen goed hoorbaar en verstaanbaar blijven, ook omwille van een veilige sportbeoefening. Veel sportaccommodaties hebben echter het nadeel van harde vloer-, wand- en plafondafwerkingen, waardoor geluiden nauwelijks uitgedempt worden. Geluid wordt dan al snel storend. TreNoMat biedt effectieve oplossingen om de ruimteakoestiek te optimaliseren.

Ruimteakoestiek – normen en uitdagingen

Om het storende effect van geluiden te minimaliseren en ervoor te zorgen dat iedereen verstaanbaar blijft, hanteert sportkoepel NOC*NSF een specifieke norm voor het galmniveau in sportaccommodaties. Ook stelt NOC*NSF grenzen aan het geluid dat de diverse installaties in de ruimte mogen produceren. Om de uitdaging inzichtelijk te maken, vindt u hieronder een beschrijving van de belangrijkste begrippen op het gebied van de ruimteakoestiek.

Nagalmtijd

De mate van galm in een sportzaal wordt uitgedrukt met het begrip ‘nagalmtijd’, de tijd waarin een geluidssignaal ten gevolge van uitdemping 60 decibel in niveau daalt. In een zaal die voldoet aan de eisen, is de nagalmtijd niet alleen voldoende laag (de eis is afhankelijk van de grootte van de zaal), maar ook gelijkmatig verdeeld over een groot frequentiegebied. Dit betekent dat zowel hoge als lage tonen op gelijke wijze worden uitgedempt.

Flutterecho

Naast een te hoge nagalmtijd is flutterecho een bijkomend akoestisch probleem in sportzalen. Een flutterecho is een kort, scherp en `tikkend` geluid, dat aanmerkelijk langer doorklinkt dan andere geluiden in de ruimte. Flutterecho`s treden op in ruimten met vlakke, parallelle en harde wanden. Sportzalen zijn hier een goed voorbeeld van. Bij het meten van de nagalmtijd is de invloed van flutterecho`s vaak zichtbaar in de vorm van een ongewoon lange nagalmtijd bij lagere frequenties.

Ruimteakoestiek – oplossingen

TreNoMat heeft de kennis en producten in huis om effectieve oplossingen te kunnen bieden voor vraagstukken rond de ruimteakoestiek. Het gaat hierbij om maatwerk, gebaseerd op metingen en berekeningen. Hieronder vindt u de diverse oplossingen beschreven.

Verlaging van de nagalmtijd

Om te kunnen voldoen aan de akoestische norm voor sportaccommodaties van het NOC*NSF, dient de nagalm in de ruimte te worden verlaagd. Dit kunt u realiseren door het aanbrengen van het juiste geluidsabsorberende materiaal op de juiste plaats. De juiste hoeveelheid wordt bepaald door middel van metingen in, of modellering/berekening van de sportzaal.

Materiaalkeuze

Geluidsabsorberende materialen die in sportzalen worden toegepast moeten aan belangrijke eisen voldoen:

 • de geluidsabsorberende waarden moeten, vooral laagfrequent, zo hoog mogelijk zijn;
 • de materialen moeten voldoen aan de geldende eisen ten aanzien van brandveiligheid;
 • de toe te passen materialen moeten voldoen aan de ISA norm DIN 18032-3 voor balvastheid;
 • toe te passen flexibele scheidingswanden moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in norm DIN 18032-4 voor beweegbare scheidingswanden.

Het is van belang dat deze aspecten zijn geborgd vóórdat u uw materiaalkeuze maakt.

Plaatsing van materiaal

Om hinderlijke flutterecho`s effectief te dempen, is het laten aanbrengen van geluidsabsorptie aan alleen het plafond en/of hoog aan de wanden onvoldoende. De meest effectieve akoestische resultaten sorteert u door:

 • het aanbrengen van een balvast materiaal laag aan de wanden;
 • in geval van zaaldeling te kiezen voor de juiste materialisatie van de scheidingswanden;
 • indien nodig aanvullend materiaal aan te brengen aan hogere wanddelen;
 • indien nodig resterend materiaal aan te brengen aan het plafond.

In veel zalen is het plafond reeds in meer of mindere mate geluidsabsorberend. In die gevallen dient bij het aanbrengen van extra materialen de nadruk te liggen op de diverse wanden.

Betere ruimteakoestiek? Plan van aanpak

Om ervoor te zorgen dat ook uw sportaccommodatie aan de eisen en normen voor de ruimteakoestiek voldoet, hanteren wij het volgende stappenplan

 • vastleggen van de akoestische beginsituatie door middel van metingen of modellering;
 • bepaling van de benodigde hoeveelheid aan te brengen absorptiemateriaal;
 • keuze van de juiste geluidsabsorberende materialen en bepaling van de plaatsing hiervan in de sportzaal (bij toepassing van flexibele wanden bekijken we dit per situatie, dus bij zowel opgetrokken al neergelaten wanden;
 • uitvoering en montage;
 • oplevering en eventuele controlemeting.

Van advies tot realisatie, onze specialisten staan u gedurende het volledige traject met raad en daad terzijde. U bent welkom voor een vrijblijvende aanbieding op maat.

Meten is weten!

Aanvraag akoestische meting

 • Akoestisch onderzoek bij u op locatie;
 • Maatwerk totaaladvies;
 • Garantie op het beoogde resultaat.
whitepaper trenomat
Meer weten?

Download onze documentatie

 • Alle feiten op een rijtje
 • Geselecteerd op onderwerp
 • Vindt u niet wat u zocht? Vraag het ons!
Paul trenomat
Meer weten?

Neem contact op!

+31 (0)172 579720
info@trenomat.nl

Trenomat onderhoudsdienst

Service & Onderhoud

Bekijk ook

Onze andere producten

Bekijk ook onze andere producten in het producten overzicht. Mocht u niet precies vinden wat u zoekt, informeert u dan toch wat de mogelijkheden zijn!
nieuwsbrief trenomat
Blijf op de hoogte!

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

TreNoMat houdt van korte lijnen. Daarom stellen we u graag met onze gratis digitale nieuwsbrief op de hoogte van productinnovaties en inspirerende projecten. Wilt u altijd geïnformeerd zijn? Schrijf u in en u ontvangt alle relevante updates.