Akoestische wandbekleding

Geluidsmetingen en berekeningen

NIEUW BIJ DE GRAAF EN VAN STIJN B.V.

GELUIDSMETINGEN EN BEREKENINGEN

Een goed advies verdient een goede onderbouwing. Wist u dat u hiervoor ook bij De Graaf en van Stijn terecht kunt?

Meten is weten

Helaas is in veel sportaccommodaties de ruimteakoestiek slecht. Gebruikers van deze ruimtes ervaren veel overlast en zelfs gezondheidsproblemen door lange nagalmtijden en doorslaand contactgeluid. De Graaf en van Stijn B.V. kan u helpen om deze problemen op te lossen.
Wanneer u onze hulp inroept, brengen we eerst de situatie nauwkeurig in kaart door middel van een geluidsmeting in de praktijk (bij bestaande locaties) of door akoestische modelering (bij nieuwbouwprojecten). We hanteren hierbij het onderstaande plan van aanpak.

Betere ruimteakoestiek? Plan van aanpak

Om ervoor te zorgen dat ook uw sportaccommodatie aan de eisen en normen voor de ruimteakoestiek voldoet, hanteren wij het volgende stappenplan

  • vastleggen van de akoestische beginsituatie door middel van metingen of modellering;
  • bepaling van de benodigde hoeveelheid aan te brengen absorptiemateriaal;
  • keuze van de juiste geluidsabsorberende materialen en bepaling van de plaatsing hiervan in de sportzaal (bij toepassing van flexibele wanden bekijken we dit per situatie, dus bij zowel opgetrokken al neergelaten wanden;
  • uitvoering en montage;
  • oplevering en eventuele controlemeting.
Akoestische wandbekleding
Soudlevel meter Trenomat

Zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouwprojecten

Naast het optimaliseren van bestaande locaties gebruiken we dit plan van aanpak ook voor nieuw te bouwen accommodaties. Door het maken van een akoestisch model kunnen we de toe te passen wandafwerkingen en materialisatie van de optrekbare scheidingswanden optimaal op elkaar afstemmen.

De Graaf en van Stijn B.V. werkt met professionele en geijkte meetapparatuur van het merk Bruel & Kjaer. Er wordt gemeten volgens de norm van NOC*NSF en voor de oplossingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardig duurzaam materiaal, wat voldoet aan alle eisen.

nieuwsbrief trenomat
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.